Klientská Zóna
Bonusové služby

Zrušenie s.r.o.

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Zrušenie s.r.o. je zložitý proces, časovo i odborne náročný, vyžadujúci si odborné znalosti a prax predovšetkým v oblasti obchodného práva. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra a tomu predchádza zrušenie s.r.o.. Zrušenie spoločnosti môže prebiehať s likvidáciou alebo bez likvidácie obchodného imania (napríklad zlúčenie spoločností).Postup zrušenia spoločnosti:


 vyplnenie objednávky na našej stránke

 podpísanie a zaslanie nami vytvorených dokumentov

 zrušenie Vašej spoločnosti do 8-smich dní

 odoslanie kompletnej dokumentácie aj s výpisom z ORSR


Spoločnosť sro-start.sk ponúka dve možnosti likvidácie s.r.o.


likvidácia s.r.o., za likvidátora je ustanovená naša spoločnosť                                                                

likvidácia s.r.o., za likvidátora ustanovený spoločník alebo konateľ a my poskytujeme poradenstvo počas celej doby likvidácie


 Spoločnosť platí zálohu 50 % pred poskytnutím služby a zvyšok až po skončení poskytovania tejto služby. 


Likvidátor:


Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať  v mene spoločnosti. Likvidátor je oprávnený len na úkony, ktoré smerujú k likvidácii.


Činnosť Likvidátora:


 oznamuje vstup spoločnosti do likvidácie 
 zastupovanie spoločnosti pred štátnymi a inými orgánmi
 plnenie záväzkov spoločnosti
 uzatváranie zmierov a dohôd s tretími stranami
 uplatňovanie pohľadávok, vymáhanie plnení spoločnosti


Cenník:


Rozhodnutie spoločníkov o zrušení s.r.o.

150,-€

Súdne rozhodnutie o zrušení s.r.o.

150,-€

Likvidácia s.r.o., za likvidátora je ustanovená naša spoločnosť 

1000,-€

Likvidácia s.r.o., za likvidátora ustanovený spoločník alebo konateľ a my poskytujeme poradenstvo počas celej doby likvidácie

300,-€


Založenie s.r.o. prostredníctvom Srostart.sk


Zdarma neobmedzený počet voľných živností

Poplatok Obchodnému registru
150 €

Odborná konzultácia
109,25 €

Celkom     259 €Máte záujem o naše služby?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Postup založenia s.r.o. v 2017
V prípade, že si budete chcieť založiť firmu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde práve o s.r.o. Čo všetko je potrebné pre jej založenie v roku 2017?


Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?
Informácie o tom, ako postupovať pri zriadení prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa, ktoré sú spojené so začiatkom jej fungovania.