Klientská Zóna
Bonusové služby

Kompletne zlúčenie Vašich spoločností od 450,- €

Zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Kompletne spracujeme dokumenty potrebné pre zlúčenie s.r.o., po ich potvrdení odošleme dokumenty na príslušné úrady.
Postup zlúčenia je nasledovný:


 vyplnenie objednávky na našej stránke

 podpísanie a zaslanie nami vytvorených dokumentov

 zlúčenie Vašej spoločnosti do 8-smich dní

 odoslanie kompletnej dokumentácie aj s výpisom z ORSR


V cene je zahrnuté:


 vypracovanie kompletnej dokumentácie

 podanie návrhu na zlúčenie spoločnosti cez ORSR

 uhradenie súdneho poplatku za zlúčenie spoločnosti

 ohlásenie zlúčenia spoločnosti na živnostenský a daňový úrad


Zmluvu o zlúčení alebo splynutí musia schváliť všetci spoločníci spoločností, ktorí sú zainteresovaní v tomto procese, pokiaľ zákon alebo spoločenské zmluvy týchto spoločností neurčujú inak, t.j. v prípade splynutia sa bude vyžadovať súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností, v prípade zlúčenia súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností a rovnako aj všetkých spoločníkov nástupníckej spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci zlúčenia a splynutia treba zabezpečiť právnu kontinuitu zanikajúcich a novovznikajúcich spoločností a zároveň treba zabezpečiť dostatočnú informovanosť tretích osôb, Obchodný zákonník upravuje otázky súvisiace s obchodným registrom. V záujme toho, aby nedošlo k „hluchému“ obdobiu v právnej existencii zanikajúcich a nástupníckych spoločností, k tomu istému dňu sa musí vykonať v prípade zlúčenia výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia, resp. v prípade splynutia výmaz zanikajúcich spoločností a zápis spoločnosti vzniknutej splynutím alebo rozdelením.

Návrh na zápis zlúčenia a splynutia treba podať tak, aby bolo zabezpečené splnenie podmienky, že výmaz zanikajúcich spoločností a zápis novovznikajúcich spoločností bude vykonaný k tomu istému dňu. Zákon preto ustanovuje podmienku, aby návrh na zápis zlúčenia a splynutia bol podaný všetkými zanikajúcimi a nástupníckymi spoločnosťami spoločne.

Samotný proces zlúčenia spoločností prebieha nasledovne:

  • Spoločník alebo spoločníci v nástupnickej spoločnosti rozhodnú valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti,
  • Spoločník alebo spoločníci v zanikajúcej spoločnosti rozhodnú valným zhromaždením o zlúčení nástupnickej a zanikajúcej spoločnosti a zrušení zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie,
  • zároveň je určený rozhodujúci  deň zlúčenia (odkedy sa účtovníctva oboch spoločností spoja),
  • rozhodnutie o zlúčení je spísané formou notárskej zápisnice,
  • účastníci zlúčenia obchodných spoločnosti podpíšu ostatné dokumenty potrebné k zápisu zlúčenia do obchodného registra ,
  • odovzdanie všetkej existujúcej dokumentácie k zlúčeniu spoločnosti (zápisy z valných zhromaždení, zmluva o zlúčení a pod.).

Zanikajúca spoločnosť  je vymazaná z Obchodného registra a to ku rozhodujúcemu dňu zlúčenia. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti sa stáva nástupnícka spoločnosť, ktorá preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti.

Do 8 pracovných dní je vydaný nový výpis z obchodného registra pre nástupnícku spoločnosť ako aj záverečný - ukončujúci výpis z Obchodného registra pre zanikajúcu spoločnosť.

Následne je ihneď podané ohlásenie zmien v oboch spoločnostiach (nástupnickej a zaniknutej) na daňovom a živnostenskom úrade. Tým je proces prevodu spoločnosti ukončený.


Cenník


Konečná cena za zlúčenie prvých dvoch spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje sumu

  450,-€                 

Cena za zlúčenie každej ďalšej spoločnosti 

130,-€ 

Táto cena obsahuje všetky správne a súdne poplatky, pripočítava sa k nej len suma za notársku zápisnicu ktorá sa vypočítava podľa výšky základného imania spoločností  


 

 
Založenie s.r.o. prostredníctvom Srostart.sk


Zdarma neobmedzený počet voľných živností

Poplatok Obchodnému registru
150 €

Odborná konzultácia
109,25 €

Celkom     259 €Máte záujem o naše služby?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Postup založenia s.r.o. v 2017
V prípade, že si budete chcieť založiť firmu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde práve o s.r.o. Čo všetko je potrebné pre jej založenie v roku 2017?


Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?
Informácie o tom, ako postupovať pri zriadení prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa, ktoré sú spojené so začiatkom jej fungovania.