Klientská Zóna
Bonusové služby

Zápis fyzickej osoby
do obchodného registra len za 190,- €

Zápis dopravcu (fyzickej osoby) do obchodného registra 

Ste prevádzkovateľom medzinárodnej a/alebo vnútroštátnej dopravy?

Podľa zákona o cestnej doprave sú dopravcovia ako podnikajúce fyzické osoby (SZČO) povinní zapísať sa do obchodného registra od 01.03.2012.


Postup je nasledovný:

 vytvorenie objednávky, na základe ktorej vypracujeme dokumenty

 podpísanie nami vytvorených dokumentov a odoslanie na našu adresu

 zápis v ORSR do 8smich pracovných dní


Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, a teda nie je zapísaný v živnostenskom registri Slovenskej republiky. Preto, z dôvodu právnej istoty a prehľadnosti podnikateľov v tomto odvetví navrhol ich zápis do obchodného registra a to aj vtedy, keď je dopravca fyzickou osobou, pretože tá by inak nebola evidovaná nikde a pre verejnosť by bola utajená.


Táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 3 zákona o cestnej doprave:

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.

(2) Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.

(3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo 2 sa zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.


Pre tento zápis budeme od Vás potrebovať:

 IČO

 číslo listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvu

 Oprávnenia na podnikanie (živnostenské listy, koncesné listiny, povolenia, atď.)

 Kópiu občianskeho preukazu podnikateľa

Cena za túto službu je 190,- € vrátane súdneho poplatku (165,50 €)


Založenie s.r.o. prostredníctvom Srostart.sk


Zdarma neobmedzený počet voľných živností

Poplatok Obchodnému registru
150 €

Odborná konzultácia
109,25 €

Celkom     259 €Máte záujem o naše služby?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Postup založenia s.r.o. v 2017
V prípade, že si budete chcieť založiť firmu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde práve o s.r.o. Čo všetko je potrebné pre jej založenie v roku 2017?


Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?
Informácie o tom, ako postupovať pri zriadení prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa, ktoré sú spojené so začiatkom jej fungovania.