Klientská Zóna
Bonusové služby
Založenie komanditnej spoločnosti
cez SROstart 370,- €

Založenie komanditnej spoločnosti

Komanditnú spoločnosť môžu založiť minimálne 2 právnické osoby (PO) alebo 2 fyzické osoby (FO) spoločenskou zmluvou. Je to spoločnosť v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho vkladu do spoločnosti obmedzene (komanditista) a zároveň jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom neobmedzene (komplementári). Spoločenská zmluva musí okrem ostatných náležitostí obsahovať hlavne určenie spoločníkov kto je komplementár a kto je komanditista nestanovuje inak.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "komanditná spoločnosť", postačí však skratka "kom. spol." alebo "k. s.".

 Cena za založenie komanditnej spoločnosti je : 370,- €

V cene je zahrnuté:

  • poradenstvo a bezplatná konzultácia pri úkonoch súvisiacich so založením komanditnej spoločnosti,

  • vytvorenie kompletnej dokumentácie potrebnej pre založenie spoločnosti

  • podanie ohlásenie na živnostenský úrad a vybavenie živnostenských oprávnení spoločnosti

  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra

  • úhradu súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra

  • registrácia spoločnosti na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb

  • Zaslanie kompletnej dokumentácie klientovi

  • Poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

Založenie s.r.o. prostredníctvom Srostart.sk


Zdarma neobmedzený počet voľných živností

Poplatok Obchodnému registru
150 €

Odborná konzultácia
109,25 €

Celkom     259 €Máte záujem o naše služby?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Postup založenia s.r.o. v 2017
V prípade, že si budete chcieť založiť firmu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde práve o s.r.o. Čo všetko je potrebné pre jej založenie v roku 2017?


Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?
Informácie o tom, ako postupovať pri zriadení prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa, ktoré sú spojené so začiatkom jej fungovania.