Klientská Zóna
Bonusové služby

Založenie Družstva len za 570,- €

       

Družstvo je jedna z právnych foriem definovaných v obchodnom zákonníku. Vzniká tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Takto sa majetok stáva spoločným – družstevným vlastníctvom družstevníkov.

V našich podmienkach môže družstvo založiť minimálne 5 fyzických osôb (občanov) alebo dve právnické osoby. Pri zakladaní družstva potrebujú kapitál minimálne 1 250 €. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra. Za svoje záväzky družstvo zodpovedá celým svojím majetkom. Jednotliví členovia však za záväzky družstva neručia. Družstvo navonok zastupujú minimálne dvaja štatutári.


Postup je nasledovný:

 Vyplnenie objednávky

 Zašleme Vám formulár podľa ktorého vytvoríme kompletnú dokumentáciu

 Nami vytvorené dokumenty podpíšete a overíte na nich podpisy

 Zašlete nám podpísanú dokumentáciu

 Družstvo bude zapísané na ORSR do 14-tich pracovných dní


V cene za založenie družstva je zahrnuté:

 úvodná individuálna konzultácia osobne, telefonicky alebo e-mailom

 vytvorenie kompletnej dokumentácie pre založenie družstva

 úhrada notárskych poplatkov za vypracovanie notárskej zápisnice

 úhrada súdnych poplatkov za návrh na zápis do obchodného registra

 úhrada správnych poplatkov za ľubovoľný počet voľných živností

 Podanie návrhu na zápis družstva do obchodného registra

 Prihlásenie na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmu právnických osôb


Založenie s.r.o. prostredníctvom Srostart.sk


Zdarma neobmedzený počet voľných živností

Poplatok Obchodnému registru
150 €

Odborná konzultácia
109,25 €

Celkom     259 €Máte záujem o naše služby?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Postup založenia s.r.o. v 2017
V prípade, že si budete chcieť založiť firmu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde práve o s.r.o. Čo všetko je potrebné pre jej založenie v roku 2017?


Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?
Informácie o tom, ako postupovať pri zriadení prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa, ktoré sú spojené so začiatkom jej fungovania.