Klientská Zóna
Bonusové služby

Jednoduché účtovníctvo

Stretnite sa somnou osobne a preberieme všetko potrebné pre čo najlepšie vedenie Vášho účtovníctva.

Poskytujeme jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov, občianske združenia a slobodné povolania. Pre vybrané osoby vieme poskytnúť aj účtovný dohľad.Využívať účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva môžu aj subjekty, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri ako napríklad tlmočníci, umelci, spisovatelia, architekti, lekári, notári. Jednoduché účtovníctvo využívajú najmä živnostníci, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a iné subjekty ak nepodnikajú a príjem v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahol 200.000,- €


Naša služba Vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa: 


Pre platcu DPH

Pre neplatcu DPH

vypracovanie daňového priznania k DPH a Kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne) evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
vedenie peňažného denníka vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
evidencia daňových dokladov vedenie bankovej knihy
vedenie pokladničnej knihy vedenie peňažného denníka
vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr vedenie pokladničnej knihy
evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku vedenie odpisových kariet
vedenie odpisových kariet  
vedenie bankovej knihy  
vypracovanie Súhrnného výkazu k DPH  


Náš cenník 


mesačný poplatok pre: Platcu DPH Neplatcu DPH
 od 0 do 50 položiek mesačne 40 35
 od 51 do 100 položiek mesačne 65 60
 od 101 do 200 položiek mesačne 120 110
 od 201 do 300 položiek mesačne 180 160
 od 301 do 400 položiek mesačne 240 220
 od 401 do 500 položiek mesačne 330 310
 od 501 a viac cena dohodou

* Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný zápis resp. jeden riadok v účtovnom denníku. Ceny sú len orientačné.


Založenie s.r.o. prostredníctvom Srostart.sk


Zdarma neobmedzený počet voľných živností

Poplatok Obchodnému registru
150 €

Odborná konzultácia
109,25 €

Celkom     259 €Máte záujem o naše služby?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Postup založenia s.r.o. v 2017
V prípade, že si budete chcieť založiť firmu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde práve o s.r.o. Čo všetko je potrebné pre jej založenie v roku 2017?


Otvorenie kamennej predajne či reštaurácie: Aké sú povinnosti pri jej zriadení a uvedení do prevádzky?
Informácie o tom, ako postupovať pri zriadení prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa, ktoré sú spojené so začiatkom jej fungovania.