Klientská Zóna
Bonusové služby
V prípade, že si budete chcieť založiť firmu, s veľkou pravdepodobnosťou pôjde práve o s.r.o. Čo všetko je potrebné pre jej založenie v roku 2017?

Informácie o tom, ako postupovať pri zriadení prevádzkarne a prehľad najdôležitejších povinností podnikateľa, ktoré sú spojené so začiatkom jej fungovania.

Ak sa rozhodnete si založiť živnosť bez pomoci odborníka, môžete tak urobiť priamo na okresnom úrade v mieste vášho trvalého bydliska respektíve online, cez internet.

Jedným zo spôsobov ako transformovať živnosť na s.r.o. je aj založenie novej spoločnosti priamo počas prevádzkovania živnosti. Živnostník tak postupne prevedie obchodný majetok živnosti do vlastníctva spoločnosti právnickej osoby.

Jedným zo spôsobov ako transformovať živnosť na s.r.o. je ukončenie živnosti a následné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Na novovzniknutú s.r.o. si podnikateľ prevedie majetok, ktorý predtým používal na podnikanie formou živnosti. Pozrite sa na

Založenie spoločnosti už dávno nie je jediným spôsobom ako začať podnikať. Spoločnosť si môžete aj kúpiť. Vtedy si môžete vybrať buď ready made s.r.o. alebo s.r.o. s ekonomickou históriou.

Ak sa chystáte si kúpiť existujúcu s.r.o. mali by ste si dávať na určité veci pozor. Na aké, to sa dozviete v tomto článku.

Ak sa rozhodnete pre kúpu spoločnosti, budete si môcť vybrať medzi dvoma variantami, a to buď novozaloženú ready made s.r.o. alebo s.r.o. s históriou. Obe možnosti majú svoje výhody aj nevýhody, o ktorých si povieme bližšie v tomto článku.

Založenie s.r.o. so sebou prináša mnoho povinností a vyžaduje si dostatok času na vybavenie všetkých potrebných záležitostí. Aj to je dôvod, prečo sa niektorým podnikateľom zdá atraktívnejšia vízia už predzaloženej, takzvanej ready made spoločnosti.

Rozhodli ste sa založiť si živnosť, no nechcete opustiť vaše súčasné zamestnanie? Aj keď sa na zamestnancov, ktorí chcú začať podnikať môžu vzťahovať isté obmedzenia, zákon túto možnosť nevylučuje.

Už pri slove exekúcia prejde mnohým z nás po chrbte mráz. Ako je to ale s exekúciou v podnikaní? Načo majú právo exekútori siahnuť a aký majetok ostane nedotknuteľný?

Jednou z možností ako prejsť z podnikania fyzickej osoby na právnickú je predaj majetku z podnikania živnosti do podnikania vlastnej s.r.o. Majetok a záväzky, ktoré predtým živnostník používal na svoju činnosť predá jeho novovzniknutej s.r.o.

Niektorí podnikatelia uvažujú nad založením s.r.o. už na začiatku, iní sa tak rozhodnú napríklad počas prevádzkovania živnosti. Vtedy prichádza v úvahu transformácia živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Nezisková organizácia je právnická osoba založená za účelom poskytovania služieb prospešných pre všetkých užívateľov nerozdielne. Zisk neziskovej organizácie nesmie byť použitý v prospech jej zakladateľov, členov orgánov ani zamestnancov.

Po skončení poberania materskej dávky, matka na materskej začína poberať rodičovský príspevok. Čo ak však v tomto čase začne podnikať? Môže podnikanie matky ovplyvniť poberanie rodičovského príspevku?

Zákon dovoľuje podnikať stredoškolským študentom aj študentom na vysokej škole. Čo sa týka vysokoškolákov, tu sa rozlišuje aj to, či študujú externe alebo dennou formou štúdia. Aj podľa tohto faktora štát určuje povinnosti podnikajúcich študentov voči soc

Jednou zo všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti je bezúhonnosť. Bezúhonné sú len tie osoby, ktoré neboli nikdy trestne stíhané alebo odsúdené. To ale neznamená, že ak ste boli odsúdení, nebudete môcť nikdy podnikať.

Podnikanie popri zamestnaní zákon žiadnymi predpismi nezakazuje. Navyše to môže byť pre zamestnancov častokrát veľmi výhodné, keďže môžu ušetriť na daniach a odvodoch do zdravotných a sociálnych poisťovní.

Činnosťou občianskeho združenia je najčastejšie nezisková a verejnoprospešná činnosť. Občianske združenie však môže aj podnikať, no len za určitých okolností a za osobitných podmienok.

Pred tým než začnete podnikať, vás čaká množstvo dôležitých rozhodnutí. Jedným z nich je akú právnu formu podnikania si zvolíte. Keď si vyberiete, môžete začať so zakladaním spoločnosti. Založiť firmu je možné dvojakým spôsobom.

Najdôležitejším dokumentom, ktorý sprevádza s.r.o. od jej začiatku, až po jej zánik je pochopiteľne spoločenská zmluva.

Ak sa chystáte ukončiť si živnosť a naopak začať podnikať formou obchodnej spoločnosti, iste vás bude zaujímať, čo sa udeje s vašimi sociálnymi a zdravotnými odvodmi.

Ktorá forma podnikania má v novom roku výhodnejšie podmienky čo sa týka obvodov a daní? Pozrime sa na daňové povinnosti a výšku obvodov obidvoch alternatív.

K založeniu spoločnosti nezvratne patrí množstvo povinností a záležitostí, ktoré treba vybaviť.

Jednou z podstatných podmienok živnostenského podnikania cudzincov na Slovensku je získanie prechodného pobytu na tento účel. Kedy je toto potvrdenie nevyhnutné?

Pokiaľ máte jednu alebo viaceré spiace s.r.o. a nechcete zbytočne platiť daňovú licenciu, máme pre Vás radu ako sa jej elegantne vyhnúť.

Ak ste sa už rozhodli založiť spoločnosť, mali by ste sa začať obzerať za vhodným priestorom. Ako podnikateľ totiž potrebujete oficiálnu adresu, sídlo spoločnosti.

Zlá životná situácia, dostatok voľného času a možno aj chuť byť nezávislá je dôvodom prečo stále viac žien na materskej dovolenke prestáva závisieť len od príjmu manžela a svojho príjmu ktorým je v tom čase materská a rodičovský príspevok.

Rozhodli ste sa podnikať v masérskej oblasti a chcete svoju činnosť zlegalizovať získaním živnostnenského oprávnenia na podnikanie a následným zápisom do obchodného registra? Získanie všetkých potvrdení a povolení na vykonávanie tejto činnosti si bude pra

Ako živnostník (SZČO) ručíte za svoje záväzky celým svojim majetkom, aj súkromným. Ak máte rodinu, tak aj spoločným rodinným majetkom. Prečítajte si, aké má živnostník možnosti, ak v podnikaní nechce ohroziť svoju rodinu.

Chystáte sa začať podnikať v oblasti gastronómie, založiť si s.r.o. s predmetom podnikania pohostinská činnosť a výroba hotových jedál? Prevádzkovanie tejto činnosti je remeselnou živnosťou.

DPH ktorú daňovník má zaplatiť vždy priznáva v daňovom priznaní. Povinnosť zaplatiť DPH má aj osoba, ktorá nebola zaregistrovaná za platcu DPH, alebo podala žiadosť o registráciu za platcu DPH oneskorene, ak toto oneskorenie je staršie ako 30 dní. Avšak,

Väčšina prieskumov zistila, že dôchodcovia zo svojich príjmov nedokážu adekvátne vyžiť, a preto hľadajú cesty k privyrobeniu si. Podľa zistení z roku 2013, každý ôsmy dôchodca si privyrába. Spôsobov je hneď niekoľko.

Ak sa vaša spoločnosť už dlhodobejšie (ne)pýši nálepkou "spiaca" či "mŕtva" je pre vás dôležitá informácia, že existuje možnosť vyhnúť sa daňovej licencii za minulý rok. Ako? To sa dozviete v tomto príspevku.

Založenie s.r.o. prostredníctvom našej stránky je jednoduché a výhodné. Od Vás je potrebné len podpísanie dokumentácie. Všetko ostatné za Vás vybavíme my.

Prechod zo živnosti SZČO na samotnú s.r.o. si nemožno predstaviť ako výmenu „starého za nové“. V takomto prípade sa jedná o zánik jedného subjektu (živnosti) a vznik úplne iného právneho subjektu, čiže spoločnosti s ručením obmedzeným.

Občas sa stáva, že vám vaše podnikanie nevynáša natoľko, aby to bol váš jediný zdroj príjmu, alebo naopak, si chcete popri trvalom pracovnom pomere trocha privyrobiť a vyberiete si práve živnosť.

Vždy ste chceli podnikať, ale nemáte vyštudovanú školu, ktorá je tomu blízka? Nemáte dostatočnú prax, ale celý život snívate o tom, že si založíte vlastný biznis? Slovenská legislatíva vám v tom relatívne nebráni. Ak vás niečo skutočne baví alebo si myslí

Výhody či nevýhody podnikania sa menia pribúdajúcimi rokmi. To, čo platilo v roku 2014 nemusí platiť dnes. Preto si pred založením živnosti treba zodpovedať základnú otázku. Živnosť alebo spoločnosť s ručeným obmedzeným? Tento výber by mal byť výsledkom d

Podnikanie ako také je určené pre všetky fyzické osoby a zdravotne ťažko postihnutých nevynímajúc. Práve držiteľom preukazu ZŤP štát, respektíve legislatíva, prináša niekoľko výhod. Aké náležitosti musí takýto podnikateľ splniť a aké sú mu naopak poskytnu

Ak ste pozastavili svoju živnosť na dobu určitú (minimálne na šesť mesiacov a maximálne na tri roky) a chceli by ste ju opätovne obnoviť, musíte počítať s niekoľkými úkonmi, ktoré pri takomto obnovení nesmiete vynechať. Takýto živnostník musí myslieť pre

Dôležitým nástrojom daňovej optimalizácie je uplatňovanie paušálnych výdavkov (výdavky percentom z príjmov). Tie môže uplatniť živnostník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vtedy, ak nie je platiteľom DPH alebo je platiteľo

Papierovačky a návštevy všetkých možných úradov založením spoločnosti s ručením obmedzeným nekončia! Po spísaní zakladateľskej zmluvy (ak ste sa rozhodli podnikať sám) alebo spoločenskej zmluvy je nutné vykonať ešte niekoľko nepríjemných úkonov. Okrem sam

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Založenie spoločnosti s činnosťou, akou je prevádzkovanie taxislužby, sprevádza množstvo byrokracie, papierovačiek, osvedčení a povolení. Tento príspevok bude venovaný práve tejto forme podnikania a všetkým náležitostiam, ktoré pri jej začatí a prevádzkov

Založenie a zrušenie živnosti prebieha podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Získať oprávnenie na podnikanie na základe živnostenského oprávnenia je veľmi jednoduché. Stačí vyplniť žiados

Chceli by ste byť finančným agentom v oblasti poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov? Túto činnosť nemôže robiť každý, pretože na vykonávanie činnosti finančného agenta musíte mať povolenie. Založenie s.r.o. s touto činnosťou? Prečítajte si, ako na

Aj keď sú Česká a Slovenská republika susedmi od nepamäti, legislatíva aj systém, ktorý oba štáty majú sú v mnoho prípadoch odlišné. Ani podnikanie nie je výnimkou a čoraz častejšie sa začína diskutovať o výhodnejšom prostredí nášho zahraničného suseda.

Uvádzame na našej stránke nový seriál kde popíšeme procesy jednotlivých druhov zmien v spoločnosti.

V tomto článku si popíšeme postup zmeny obchodného mena vo Vašej spoločnosti.

V tomto článku si popíšeme postup zmeny sídla vo Vašej spoločnosti.

V tomto článku si popíšeme postup doplnenia alebo zmeny predmetu podnikania vo Vašej spoločnosti.

V tomto článku si popíšeme postup prevodu obchodného podielu medzi spoločníkmi Vašej spoločnosti.

V tomto článku si popíšeme postup menovania nového konateľa vo Vašej spoločnosti.

V tomto článku si popíšeme postup menovania nového konateľa vo Vašej spoločnosti.

Pred každého začínajúceho podnikateľa, ktorý si plánuje založiť firmu sa predostiera dôležitá otázka – byť alebo nebyť dobrovoľným platcom DPH? Odpoveď na túto otázku nie je tak jednoduchá a každý si na ňu musí odpovedať sám. V nasledujúcich riadkoch sa d

Väčšina začínajúcich podnikateľov na začiatku svojej kariéry premýšľa nad jednou podstatnou otázkou – stať sa alebo nestať platiteľom dane z pridanej hodnoty? Obidve možnosti ponúkajú radu výhod a nevýhod. V prípade, že ste sa ale rozhodli platiť DPH štát

V prípade, že vás čaká založenie s.r.o. s činnosťou Sprostredkovania zamestnania za úhradu a zatiaľ si sami nie ste istý, čo na to potrebujete a ako to bude celé prebiehať, rozhodne by ste nemali prehliadnuť nasledujúci článok, ktorý vás v krátkosti preve

Rozmýšľate o založení s.r.o. a neviete či sa Vám oplatí zaplatiť menej spoločnosti alebo si to spraviť sám a zaplatiť za to isté oveľa viac? V tomto článku Vám spravíme porovnanie.

Chceli by ste byť finančným agentom v oblasti poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov? Túto činnosť nemôže robiť každý, pretože na vykonávanie činnosti finančného agenta musíte mať povolenie. Založenie s.r.o. s touto činnosťou? Prečítajte si, ako na

Chceli by ste začať podnikať vo forme živnosti? Je potrebné navštíviť Živnostenský úrad, ktorý sa nachádza v mieste vášho trvalého bydliska a tam bude potrebné vyplniť potrebné tlačivá. Takéto vybavovanie živnosti však berie množstvo času. Aby ste ušetril

Chcete si založiť s.r.o. Nižšie sa dočítate, ako postupovať pri zakladaní s.r.o. Ak si s.r.o. necháte založiť u profesionálov, vyjde vás to lacnejšie akoby ste zakladali s.r.o. svojpomocne.

Chcete podnikať v oblasti nákladnej prepravy nad 3,5t? V tomto článku sa to dozviete. Ponúkame vám postup, ako môžete získať povolenie, licenciu a všetko potrebné k tomu, aby ste mohli podnikať v oblasti nákladnej cestnej prepravy nad 3,5 t.

Rozmýšľate nad začiatkom podnikania a chcete, aby vás živili cudzie jazyky? Tak si prečítajte tento článok, v ktorom sa dozviete, čo všetko je potrebné vybaviť k tomu, aby ste mohli poskytovať služby prekladateľstva, tlmočníctva a vyučovania cudzích jazyk

Viete, čo je to prevádzkareň a kedy je potrebné ju zriadiť? V tomto článku sa dozviete, čo je to prevádzkareň, či môžete podnikať v sídle alebo mieste podnikania bez zriadenia prevádzkarne. Tiež sa dozviete, aký je rozdiel medzi miestom podnikania, sídlom

Rozmýšľate nad ukončením podnikania? Ak chcete zrušiť živnosť, v tomto článku sa dozviete, ako na to. Najlepšie je ukončiť živnosť do konca roka, vďaka čomu nebudete musieť podávať daňové priznanie za ďalší rok.

Úplný postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

V tomto článku sa dozviete, ako máte postupovať po založení živnosti. Prečítajte si niekoľko základných krokov, ktoré je potrebné vykonať po získaní živnostenského oprávnenia. Dozviete sa napríklad o povinnosti platenia odvodov do sociálnej i zdravotnej p

Môžu na Slovensku podnikať osoby z tretích krajín? V tomto článku sa dozviete, čo musia osoby z tretích krajín splniť, aby mohli na Slovensku bezproblémovo podnikať. Pre cudzincov totiž platia iné podmienky na získanie oprávnenia na podnikanie.

V tomto článku nájdete 10 tipov, na základe ktorých sa dozviete, kde zohnať peniaze na začiatok podnikania. Začiatky podnikanie nie sú jednoduché, a to hlavne ak začínate bez financií. Samozrejme, aj to sa dá. Až 20% mladých podnikateľov začína u nás na S

Obchodný zákonník v ustanovení § 68 upravuje všeobecné dôvody zrušenia obchodných spoločností, ktoré sa vzťahujú na všetky obchodné spoločnosti. Okrem týchto dôvodov sú v ustanoveniach o jednotlivých formách obchodných spoločností obsiahnuté aj osobitné d

Družstvo je popri obchodných spoločnostiach ďalšou právnou formou, v ktorej môžu viaceré osoby spoločne podnikať, ale aj vykonávať činnosti nepodnikateľské – s cieľom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Komanditná spoločnosť je druh obchodnej spoločnosti. Združuje dva druhy spoločníkov komplementárov a komanditistov. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene – celým svojím majetkom. Komanditisti ručia obmedzene, len do výšky svojho kapitálo

Verejná obchodná spoločnosť (skr. v.o.s.) je druh osobnej obchodnej spoločnosti.

Obchodný zákonník ustanovuje pravidlo, v zmysle ktorého každá z nástupníckych spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti, celým svojím majetkom, na splnenie záväzku sú zaviazané spoločne a nerozd

Všeobecnú úpravu zrušenia a zániku právnických osôb obsahuje občiansky zákonník, ktorý rovnako ako v procese vytvárania spoločnosti, tak aj v procese ukončenia jej činnosti rozoznáva dve etapy.

Od januára 2015 bude viac podnikateľov, ktorí budú povinní mať registračnú pokladňu. Rozširujú sa totiž činnosti, pre ktoré je potrebné mať registračnú pokladňu. Budú ju musieť mať napríklad aj zubári, veterinári, notári. Dobré však je, že si ju nemusia k

Ešte do konca roku 2014 platilo, že podnikatelia, ktorí poskytujú služby, nemusia používať registračné pokladne. A to až na pár výnimiek.

Viete, aké odvody ste povinný platiť v prvom roku podnikania? Začiatky nie sú jednoduché a hlavne čo sa týka odvodov. Je potrebné zistiť, aké odvody a v akej výške ich budete platiť. Nižšie v článku sa dozviete, čo vás čaká počas prvého roku podnikania. A

Je lepšie začať podnikať ako živnostník alebo je lepšie si založiť s.r.o.? Je to ťažká otázka, ktorú si kladie množstvo začínajúcich podnikateľov, keď sa rozhodujú začať podnikať. Preto sme pripravili tento článok, v ktorom si môžete prečítať výhody a nev

Chceli by ste získať príspevok na podnikanie? Nižšie si môžete pozrieť test, ktorý obsahuje 100 otázok. Tieto otázky vás čakajú na konci prípravy na začatie samostatnej zárobkovej činnosti.

V tomto článku sa budeme venovať dvom pojmom, a to DIČ – daňové identifikačné číslo a IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Nižšie sa bližšie dozviete, čo DIČ aj IČ DPH znamená a aký je medzi nimi rozdiel..

V tomto článku sa dozviete, Čo je IČO - identifikačné číslo organizácie, na čo slúži, kde sa uvádza a kde je možné si ho overiť.

Chcete dočasne pozastaviť svoju živnosť? V článku sa dočítate, ako môžete živnosť pozastaviť, ale aj ako následne obnoviť živnostenské oprávnenie.

V tomto článku sa dozviete, aký je rozdiel medzi právnickou a fyzickou osobou. Tieto pojmy nájdete v mnohých článkoch či zákonoch o podnikaní, preto je dobré vedieť aký je medzi nimi rozdiel.

Rôzne formy podnikania fyzických osôb na Slovensku: ako živnostník – SZČO, ako fyzická osoba podľa osobitných predpisov, rôzne profesie (napr. veterinárny lekári, finanční poradcovia) alebo ako samostatne hospodáriaci roľník.

Založenie s.r.o. prostredníctvom Srostart.sk


Zdarma neobmedzený počet voľných živností

Poplatok Obchodnému registru
150 €

Odborná konzultácia
109,25 €

Celkom     259 €Máte záujem o naše služby?
Vyplňte náš online formulár.

SME TU PRE VÁS NONSTOP
Infolinka: 0948 737 744
e-mail: info@sro-start.sk
Založenie
živnosti
Založíme Vám živnosť, kdekoľvek na Slovensku len za 25,- EUR. Už nemusíte chodiť na živnostenský úrad.

Zlúčenie
s.r.o.
Zlúčime všetky vaše spoločnosti do jednej. Všetko vybavíme za vás.Založenie
firmy
Založíme Vám firmu, kdekoľvek na Slovensku len za 259,- EUR. Firmu založíme za Vás. Stačí vyplniť jednoduchý formulár.

Zmeny
vo firme
Rôzne zmeny vo Vašej spoločnosti. Stačí, ak nám napíšete, aké zmeny vo vašej firme chcete vykonať.